Zbór baptystyczny w Białymstoku jest jednym z kilkudziesięciu zborów tworzących Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce. Początki zboru białostockiego sięgają 1902 r. Obecnie jest nas około 500 osób (członkowie zboru, ich dzieci, sympatycy).

 

Wizja
 

Naszą nieustającą modlitwą jest, aby każdy mieszkaniec Białegostoku, bez względu na wiek i pochodzenie, mógł poznać prosty plan zbawienia zawarty w Piśmie Świętym, doświadczyć realnego Bożego działania w swoim życiu i prowadzić odmienione życie będące tego żywym dowodem.

Nabożeństwa
 

Nabożeństwa zboru odbywają się we środy i w niedziele.

Nabożeństwa niedzielne, o godzinie 10.00, są dla nas szczególnym czasem uwielbienia Boga poprzez wspólny śpiew i modlitwę. Inspirujące nauczanie płynące z Pisma Świętego zawsze zawiera praktyczne zastosowanie.

Nabożeństwa środowe, które odbywają się o godzinie 18.00 gromadzą miłośników modlitwy wstawienniczej.

sprawdź kalendarz wydarzeń

Dzieci i Młodzież

Przy zborze działa punkt katechetyczny, w którym dzieci, odpowiednio do wieku, poznają fundamentalne prawdy biblijne.

Dziecięcy Klub Dobra Nowina działa z myślą o dzieciach mieszkańców Białegostoku. W każdą sobotę, w godzinach 10.00-14.00, dzieci spędzają tu czas na wspólnej nauce i zabawie. Z myślą o dzieciach organizujemy półkolonie, zimowiska i kolonie letnie.

więcej

Młodzież w naszym zborze, to gimnazjaliści, licealiści i studenci.

Sobotnie spotkania młodzieży, o godzinie 17.00, skupiają głównie gimnazjalistów i licealistów. Jest to czas zabawy, uwielbiania Boga poprzez śpiew i modlitwę oraz tematyczne nauczanie połączone z dyskusją. Młodzi mają swoje grupy domowe, na których rozmawiają o wyzwaniach, jakie niesie za sobą codzienne życie.

Wtorkowe spotkania młodzieży, o godzinie 18.30, adresowane są głównie do studentów i absolwentów, choć nie zabraknie tu również i młodszych osób. Jest to czas dzielenia się świadectwami Bożego działania w codziennym życiu, płomiennego uwielbienia, modlitwy oraz inspirującego, konfrontującego nauczania.

Kobiety i Mężczyźni
 

Spotkania kobiet, w każdy pierwszy piątek miesiąca, o godzinie 18.00, wypełnione są świadectwami Bożego działania, modlitwami w intencji rodzin i zboru oraz wspólnym studium Pisma Świętego, dotyczącym problemów i wyzwań współczesnej chrześcijanki.

więcej

Spotkania męskie, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 17.00, z założenia są przede wszystkim praktyczne. W trakcie dyskusji rozmawiamy o tym, jak wypełniać nasze męskie powołanie do bycia, synami, mężami, ojcami, itd.

Muzyka
 

Od kilkudziesięciu lat działa u nas chór zborowy, który usługuje na każdym niedzielnym nabożeństwie oraz przy okazji innych ważnych wydarzeń zborowych. Mamy również zespół muzyczny, którego zadaniem jest zapewnienie oprawy muzycznej nabożeństw niedzielnych oraz różnych eventów o charakterze ewangelizacyjnym.

więcej

Grupy domowe
 

W zborze działają różne rodzaje grup domowych: grupa indukcyjnego studium Pisma Świętego, grupa intensywnego poznawania fundamentalnych prawdy biblijnych oraz kilka holistycznych grup domowych, których zadaniem jest budowanie bliskich relacji, opartych na zaufaniu, zapewnieniu wzajemnego wsparcia oraz poznawania i rozwoju darów łaski, jakimi Bóg obdarzył każdego chrześcijanina. Chcielibyśmy, aby każdy, bez względu na wiek i stan społeczny mógł znaleźć dla siebie odpowiednią grupę, by duchowo wzrastać i cieszyć się pełnią chrześcijańskiego życia.

Ośrodek w Narewce
 

Wspólnie opiekujemy się Ośrodkiem w Narewce, gdzie w sezonie wypoczynkowym odbywają się zjazdy, konferencje i spotkania. Wielu członków naszej społeczności właśnie tam nawróciło się do Pana Jezusa Chrystusa. Pieczę nad Ośrodkiem sprawuje specjalna Komisja, wybrana spośród członków naszego zboru, która koordynuje (i w większości własnoręcznie wykonuje) prace remontowe i wszelkie inne potrzebne do tego, by miejsce to nadal tętniło życiem.

Z racji czekających nas jeszcze prac mających na celu podwyższenie atrakcyjności i standardu tego miejsca, będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe i materialne. 

więcej

Jestem przekonany, że w zborze, który wspólnie tworzymy, znajdzie się miejsce dla każdego. Serdecznie zapraszam, abyś odwiedził nas osobiście. Jeżeli brakuje ci odwagi zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej. Może kiedyś poznamy się osobiście.

Pastor Marcin Górnicki